مشخحصات کلی

  • حجم: 500 میل
  • مایع
  • ترکیب شیمیایی: 30-50٪ اسید لاکتیک
  •  تعداد دفعات استفاده 5بار
  • مناسب برای دستگاه های اسپرسوساز، دستگاه نسپرسوساز، دستگاه های دولچه گوستو
  • محصول اصلی(ساخت چین :تهت لیسانس ایتالیا)